Mình vừa lập 1 blog, mk tìm hiểu và biết có mục thu nhập, tuy nhiên sau đó mk đã xoá blog và tạo 1 blog mới, nhưng không hiểu sao lại không có mục thu nhập, ai có thể giải đáp hộ mình khôngMk cảm ơn lun nhé :))