Một cổ động viên đội Valencia đến phòng khám của bác sĩ. Bác sĩ nói: - Vấn đề của anh là anh quá mập. - Tôi muốn nghe ý kiến thứ hai của ông, thưa bác sĩ - Cổ động viên này hỏi. - Anh quá đần - Bác sĩ trả lời nhẹ... (Xem thêm)
Trong cuộc họp tiếp nhận nhân sự mới, Trưởng phòng cảnh sát điều tra xét hỏi phổ biến kinh nghiệm cho anh em: - Nghề của chúng ta đòi hỏi phải hết sức cẩn thận, sơ ý là bị kiện cáo lôi thôi như chơi ấy. Vì vậy, khi lập biên bản... (Xem thêm)
Có người hỏi một phóng viên nổi tiếng: - Theo anh, sự khác nhau giữa phụ nữ và báo chí là thế nào? - Rất lớn - Anh ta trả lời - Một tờ báo bị xé nát thì chẳng ai còn để ý, nhưng với một phụ nữ bị xé nát thì thu hút sự chú ý... (Xem thêm)