lazy

sao câu trả lời của bạn hunter phức tạp thế? nếu cái gì đó khó gỡ ra một cách bình thường, bạn chỉ cần vào SAFE MODE của Windows gỡ ra là được mà. (khởi động lại máy, ấn F8 lúc chuẩn bị khởi động windows và lựa chọn bảng SAFE MODE).