Sản phẩm nổi bật
Tôi đang dự định mở một vài nhà thuốc tư nhân để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân tại quê tôi, nhưng thu nhập người dân quê tôi không cao như ở thành thi. Tôi muốn bán những loại thuốc tốt nhưng cũng vừa với khả năng... (Xem thêm)

Đoàn Thị Thu check giá

Theo mình thì mình hay xài thuốc của Trapaco