rfgrfgfdg

Để có được kết quả thi thật tốt mà không quá mệt mỏi, căng thẳng, bạn nên thực hiện những điều sau. Chọn nơi luyện thi uy tín Vào mùa thi, có khá nhiều trung tâm mở ra, tuy nhiên không phải tất cả các trung tâm đó đều uy tín. Có khá nhiều trung tâm lừa đảo và chất lượng không đảm...
(Xem thêm)
Cho 7,22 gam hon hop X gom Fe va kim loai M co hoa tri khong doi. chia hon hop thanh hai phan bang nhau. Hoa tan het phan I trong dd HCl, giai phong 2,128 l H2. Hoa tan het phan II trong dung dich HNO3 thu duoc 1.792 l khi NO duy... (Xem thêm)

Đoàn Thị Hà

( Nếu bạn đã làm được phần a thì ta sẽ tìm ra hhX có nFe= 0,05 mol; nAl= 0,03 mol ) Vì sau khi X phản ứng thu 3 KL => hh B là 3KL là: Fe dư, Cu, Ag ( Al tan hết ) ( Lý do: kim loại mạnh sẽ được ưu tiên phản ứng tạo ion khi đẩy kl yếu ra khỏi...
(Xem thêm)
người ta thực hiện hai thí nghiệm sau Thí nghiệm 1: hòa tan hoàn toàn 6,5g kẽm vào dung dịch axit có chứa 0,2 mol HCl thu được V1 lít khí (ĐKTC) Thí nghiệm 2:hòa tan hoàn toàn 4,7g hỗn hợp gồm hai kim loại Natri và Canxi vào... (Xem thêm)
Mình có 2 bài tập hóa, bạn nào biết thì giúp mình với nhe!! Nhe!! 1. Cho m (g) anđehit đơn chức no mạch hở tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thì thu được 54g kết tủa Ag và khối lượng dung dịch giảm 50,25g so với ban đầu. Xác định... (Xem thêm)