[b][blue][green][green][center][center][center]Cùng giải trí, thư giãn với đố tục giảng thanh, lời giải thú vị đấy. Mình lượm lặt được và Post lên đây để cùng thư giãn. hãy đọc kỹ và giải đáp nhé [center]Anh năm ôm lấy chị... (Xem thêm)

Hà Minh Dưỡng

ủa 52 sao mà gọi là xòe hai chân tui hok hiu