Hiện trạng máy: không thu hồi ống kính được. Màn hình báo sytem error.

doducngoc

Máy ảnh có hiện tượng trên có thể là do thẻ nhớ chứ không phải là do máy ảnh. Để kiểm tra, bạn có thể thử bằng một thẻ nhớ tốt chuyên dùng cho máy ảnh. Nếu hiện tượng trên vẫn còn mà máy của bạn đủ điều kiện bảo hành thì bạn mang máy đến nơi bán hay trung tâm bảo hành của Nikon. Liên hệ:...
(Xem thêm)