Sản phẩm nổi bật
Ở Việt Nam hiện nay hệ thống tổ chức tín dụng bao gồm những cơ quan bộ phận nào ?

Nguyen Thi Huyen Trang

Hệ thống các tổ chức tín dụng bao gồm: - Các TCTD nhà nước - NHTM Cổ phần đô thị - NHTM Cổ phần nông thôn - Chi nhánh ngân hàng nước ngoài - Ngân hàng liên doanh - Công ty tài chính - Công ty cho thuê tài chính - VP đại diện ngân hàng nước ngoài
Với các doanh nghiệp việc quản lý các nguồn lực một cách rõ ràng, minh bạch thường gặp phải nhiều khó khăn. ISO 9001 là hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu đã được thừa nhận tích khoa học, logic, hiệu quả trên toàn cầu, áp... (Xem thêm)
-Giá cả bây giờ cái gì cũng tăng cả, e nghe tin giảm giá cước viễn thong mà bao lâu rồi vẫn chưa thấy giảm tí gì. Có bác nào biết bây giờ dùng mạng nào là tiết kiệm nhất không? E chuyển sang dùng cho khỏe chứ dùng thế này tốn quá.... (Xem thêm)

duongthithuhang

Mình biết vietnam mobile đang có chương trình khuyến mại lớn "vòng tay bạn bè"là một chương trình lớn bạn có thểt vào đây tìm hiểu thêm [url=http://www.vietnamobile.com.vn/vnm/htmls/index.php?mod=newsdetail&newsid=61]http://www.vietnamobile.com.vn/vnm/htmls/index.php?mod=newsdetail&...
(Xem thêm)
UCP500 là gì? Tôi muốn tham khảo thông tin cụ thể về nội dung này thì cần tìm kiếm ở đâu?

Nguyen Thi Huyen Trang

UCP500 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) là Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ hay tập quán và thông lệ thống nhất về tín dụng chứng từ do Phòng thương mại quốc tế (ICC) phát hành năm 1993 bản sửa đổi lần thứ 500. UCP500 gồm 49 điều, được chia thành 7...
(Xem thêm)