Bac si cho người nhà của tôi,(bị benh suy thận) thuôc co tên biệt dược là Ferlatum Solution buvable,toi mua nhưng khong toa.Tôi muôn biêt rõ thêm về công dụng, cach dùng va những thong tin cần thiêt của loại thuôc nầy trong su... (Xem thêm)

kool_01

Ferlatum có thành phần iron protein succinate xsnari dasalevi, là dung dịch uống 800mg, đóng gói theo hộp 10 lọml Thuốc do công ty:ITALFARMACO S.P.A. Italy Tôi không tìm thêm được cho bạn công dụng và cách dùng, bạn nên đến xin tư vấn của bác sỹ để được cách dùng tốt nhất tùy theo tình...
(Xem thêm)