le thi huong

Hiện công nghệ thông tin là ngành hàng đầu. Nhưng nhiều khi chúng ta không hình dung được đâu là điểm nóng thật sự. Bởi vì trong lĩnh vực này có rát nhiều nhánh và tiêu chí khác nhau. Ví dụ: học mạng, hay phần mềm, hay lập trình web, ... cái này hot hơn. Theo tôi thấy hiện nhu cầu về...
(Xem thêm)

Phan Hung Son

Thường người ta viết phần mềm bằng ngôn ngữ C# thông qua môi trường thiết kế trực quan phần mềm Visual Studio .Net. Môi trường VS .Net hỗ trợ khá tốt việc nhập/xử lý/hiển thị chuỗi tiếng Việt Unicode. Nếu máy của bạn có cài font tiếng Việt Unicode (thực ra Windows XP đã có một số font cơ...
(Xem thêm)
Chương trình sử dụng ngắt 16h viết bằng C++ chạy trên nền Windows bị thông báo lỗi bộ xử lý hoặc không thể truy xuất các thanh ghi được. Chương trình tương tự viết bằng C chạy trên nền DOS thì hoạt động được. Xin hướng dẫn.

Nguyen Ha My

Windows là HĐH có độ an toàn cao hơn nhiều so với DOS. Thực vậy, nếu viết chương trình chạy trên DOS, bạn có thể dùng ngắt bất kỳ (thí dụ 16h), DOS không giám sát và kiểm soát gì cả. Tuy nhiên Windows luôn giám sát và kiểm soát hành vi của ứng dụng, nếu thấy ứng dụng thực hiện 1 lệnh dễ...
(Xem thêm)

PhanHungSon

Lập trình hệ thống không nhất thiết phải lập trình bằng ngôn ngữ assembly hay ngôn ngữ máy. Thật vậy, tuyệt đại đa số các module chức năng cấu thành hệ điều hành Windows, Unix, Linux... đều được viết bằng ngôn ngữ C. Ưu điểm của các ngôn ngữ cấp cao là rõ ràng, dễ đọc, dễ diễn đạt giải...
(Xem thêm)
Google đang âm thầm giúp cho các nhà phát triển website biết được các xu hướng hiện thời theo nhu cầu của người dùng bằng những gì họ đã thu nhập được. Các nhà phát triển có thể sử dụng một số công cụ mà google cung cấp để biết... (Xem thêm)