Sản phẩm nổi bật
minh đang học hợp ngữ dành cho vi xử lý 8086 nhưng bây giờ mình mới biết có nhiều loại hợp ngữ ứng với từng loại vi xử lý (cũng không khác nhau nhiều) Mình muốn hỏi loại hợp ngữ nào phù hợp với loại vi xử lý thông dụng nhất... (Xem thêm)

Cà Phê Sữa Chua

Chào bạn! Bạn tham khảo Hợp ngữ (assembly language) là một ngôn ngữ cấp thấp dùng để viết các chương trình máy tính. Cách dùng các thuật nhớ (mnemonics) thân thiện để viết chương trình đã thay thế cách lập trình trực tiếp lên máy tính bằng mã máy dạng số (numeric machine code)...
(Xem thêm)