Sản phẩm nổi bật
Hiện nay hệ thống mạng của VN đang ở trong thời kỳ quá đô. Việc làm thế nào để xây dựng hệ thống mạng LAN, WAN,.. trở nên vô cùng cấp thiệt Nhưng xây dựng hệ thống mạng thế nảo phát triển nó ra sao? Các bước tiến hành thế nào... (Xem thêm)

3ctelecom

Quan trọng nhất là nhu cầu sử dụng và khả năng đáp ứng của hệ thống, tính bảo mật an toàn dữ liệu... Ví dụ như đường truyền dẫn nếu hệ thống của bạn tập chung trong 1 tòa nhà có thể triển khai hệ thống dây tiêu chuẩn cat5, cat6, cat6a, ... nhưng nếu là các tòa nhà khác nhau bạn nên sử...
(Xem thêm)
Mạng của mình gồm 1 modem adsl (4 cổng LAN, có luôn Wifi). mình gắn 3 desktop ( 2 máy chạy XP, 1 máy chạy win 7). cài đặt xong tất cả các máy đều chia sẻ dữ liệu, máy in tốt. Nhưng có 1 vấn đề là mình dung laptop vào mạng bằng... (Xem thêm)

thuy linh

Chào bạn! Mô hình như vậy thì khó có thể làm được theo ý của bạn. Nếu được bạn share sử dụng thêm security cấp user cho truy cập dữ liệu vào 3 desktop. Cách khác quản lý máy tính kết nối wifi ngay từ đâu thôi. Hoặc bạn có thể mua thêm một accesspoint khác có chức năng route ...
(Xem thêm)