hoang anh

Một nhóm làm việc 18 người của hãng Deloitte đã sử dụng Red Hat, JBoss và Apache cho hệ thống vé xe sử dụng RFID. Sử dụng giải pháp open-source, họ đã cắt giảm được tiền license và hosting khoảng 80%. Sử dụng ở Luân Đôn Tham khảo thêm tại: http://resources.zdnet.co.uk/articles/casestudy...
(Xem thêm)