Sản phẩm nổi bật
Cho mình hỏi về những từ vựng tiếng anh thông dụng sử dụng thường xuyên hằng ngày với mọi người, mìn mất căn bản, giờ phải học lại từ đầu, hay trang web nào tốt cũng dc nè. giúp mình với...........................

Tạ Thanh Trúc

Nếu bạn mất căn bản tiếng anh đã lâu thì mình khuyên bạn nên đến ICES test rồi chọn khóa tiếng anh cơ bản phù hợp với trình độ anh ngữ hiện tại của bạn nhen. Trường anh ngữ ICES xưa giờ vốn nổi tiếng về đào tạo anh văn cho người bị mất căn bản tiếng anh đấy bạn. ...
(Xem thêm)