Sản phẩm nổi bật
Khi mà Thương hiệu được cảm nhận bằng lý trí và tình cảm. Những đặc điểm nhận diện hữu hình của Thương hiệu được tác động trực tiếp đến xúc cảm của con người, tạo nên sự hình dung một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất về Thương hiệu.... (Xem thêm)

Áo Đồng Phục

Đồng ý với quan điểm của bác Lê Viết Hùng "“Một Thương hiệu mạnh phải có một Hệ thống nhận diện Thương hiệu mạnh”". Thương hiệu, yếu tố sống còn của doanh nghiệp Theo số liệu từ cục sở hữu trí tuệ thì lượng đơn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì năm 2011, có trên 24.000...
(Xem thêm)