Thời điểm năm 2003

Hoang Dinh Thang

Theo tôi vẫn phải đăng kỷ xe quốc phòng và xe bộ công an sử dụng vào mục đích quốc phòng và an ninh không phải đăng ký .thủ tục đăng ký gồm : tờ khai đăng ký cấp biển , tờ khai hải quan đối vơi xe nhập khẩu hoặc phiếu chứng nhận xuất xưởng đối với xe sản xuất trong nước. hoá đơn...
(Xem thêm)