Xin hỏi các bạn một việc: Tôi là hiệu trưởng của một trường trung học cơ sở, hiện trường tôi các giáo viên lên lớp đều chưa đủ số tiết theo quy định. Vậy tôi có thể phân công giáo viên lên lớp thay số tiết của hiệu trưởng hay... (Xem thêm)