Theo tôi nhận thấy đa phần giới kinh doanh và kỹ thuật đều thích vật giá. Mặt khác có một số dân kỹ thuật "đặc biệt dân SEO" lại không đồng tình với vật giá trong việc dể rel =" nofollow " cho các... (Xem thêm)

Phương Nghi

nên thật sự thay đổi , vì seo rất cần những điều như vậy để phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế, ít tổn thất về thiệt hại