Sản phẩm nổi bật
VD: Cục lạnh 5.6kW, Cục nóng 6.3kW chuyển sang BTU thì khoảng bao nhiêu??

Nguyen Trung Tuyen

Bạn trên trả lời có vẻ sai ròi. Đơn giản thế này, cần phân biệt đây là công suất lạnh. Có 2 đơn vị :kW (W), Btu/h Mọi người sẽ dễ nhầm lẫn giữa công suất lạnh kW với công suất điện cũng là kW. Theo câu hỏi của bạn thì đây là công suất lạnh. cách quy đổi như sau: 1kW=3.412Btu...
(Xem thêm)