8. Tôi mua hàng rồi, không vừa ý có thể đổi lại hay không?

ĐẶT HÀNG FPT

Trừ các trường hợp đổi hàng do khác màu… và các trường hợp khác lỗi phát sinh từ phía công ty. Hàng được đổi phải đảm bảo còn mới 100% chưa được sử dụng. Chúng tôi không cho phép các trường hợp đổi hàng đã sử dụng qua hoặc các trường hợp trả lại hàng.

trần anh đức

Giá cả đã mất ngôi số 1 của nhiều năm trở về trước trong việc quyết định đến hành vi tiêu dùng của người dân Việt. Điều này đã được khẳng định cả trong hai cuộc điều tra gần đây, một của Thời báo Kinh tế VN và Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE) thực hiện, một do Trung tâm Thông tin...
(Xem thêm)