Trong thời gian đang duy trì hợp đồng giữa khách hàng và vatgia; bên vatgia có thay đổi báo giá mới. Như vậy các khách hàng này có áp dụng báo giá mới hay báo giá vẫn theo mức cũ đã kí. Trong trường hợp trước thời gian tăng báo... (Xem thêm)

Gafield

Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Mọi thông tin về giá cả và các điều khoản thỏa thuận không thay đổi. như vậy các khách hàng sẽ vẫn giữ mức giá theo thỏa thuận của hợp đồng mà không bị ảnh hưởng bởi giá mới. Trong trường hợp khách hàng muốn kí thêm (ra hạn hợp đồng) mặc dù hợp đồng...
(Xem thêm)