Sản phẩm nổi bật
Tôi năm nay 36 tuổi (Ất Mão), chồng tôi 40 tuổi, vậy chúng tôi nên đặt bếp về hướng nào cho tốt? Mong chuyên mục tư vấn giúp tôi

parchi

Hướng sẽ được tính theo tuổi chồng bạn ạ. Với tuổi bạn thì : Hướng bếp nên đặt ở hướng xấu, và nhìn về hướng tốt, theo quan niệm Toạ hung hướng cát. Hướng bếp có thể hiểu là hướng cửa bếp đối với bếp lò, bếp dầu, hướng công tắc điều khiển đối với bếp điện, bếp gas. ...
(Xem thêm)