Sản phẩm nổi bật
Chào các bác, Em thấy dạo này nhiều bác máu Spacy, nhưng lăn tăn mỗi khoản lúc đi mua xe nhìn xe cứ mù tịt...Em cũng đang định lấy cho vợ cả con Spacy 2nd, đời cũ hay mới không quan trọng. Tham khảo một số nơi thấy bảo máy móc... (Xem thêm)

Hung Nguyen

bác kiểm tra tay ga, kéo vọt mà xe lên êm đều là máy nhật, còn mà vọt 1 phát tung cả vợ cả ra phía sau là máy tàu hehe (k)
Hay nó có 1 mã số riêng k thay dổi được hả bạn?Mà mỗi 1 khóa 1 mã số riêng ak?hay giống nhau