Theo hướng dẫn của Ban đại diện Hội cấp trên, Hội người cao tuổi xã lập danh sách đề nghị Trung ương Hội tặng Kỉ niệm chương người cao tuổi Việt Nam cho 4 cán bộ Hội, nhưng một lãnh đạo Ban đại diện huyện trả lời: “Phải để cấp cho... (Xem thêm)

Nguyen Thi Trang

Trả lời: 1.Theo Quy chế xét tặng Kỉ niệm chương do Ban thường vụ Trung ương Hội ban hành (số 136/QC-NCT ngày 4-4-2005) đối tượng được xét tặng Kỉ niệm chương phải là người “có những hoạt động xuất sắc hoặc đóng góp có hiệu quả đối với sự nghiệp chăm sóc và phát huy NCT Việt...
(Xem thêm)