Sản phẩm nổi bật
Tôi ở Thủ Đức

binhhc

Tôi cũng đang dùng con SS-D880 2 sim được gần 1 năm rồi, nhưng lạy giời nó vẫn chạy tốt. Theo tôi nghĩ chưa chắc đã phải do cáp mà có thể lỗi phần mềm thôi. các bạn thử reset lại xem. Theo câu lệnh: *2767*2878# hoặc *2767*3855# hoặc *2767*688# sau đó bấm nút gọi hoặc OK (mã khác nhau tuỳ...
(Xem thêm)