[):D(] Để sử dụng được chương trình bạn phải nhắn tin để nhận đươc key sử dụng. Hướng dẫn: Soạn tin : Bước 1 : bạn soạn tin theo cú pháp: XU DaiNghiaKing Bước 2 : gửi đến số 6769 hoặc 6569. Số : 6769: cước 15000d ... (Xem thêm)

Trần Kim Cương

[blue][size_5]Bó tay với ông này.[/size_5][/blue]