Sản phẩm nổi bật

tran van hai

Tùy theo yêu cầu cụ thể mà bạn có thể chọn 1 trong 2 phương án sau: Phương án dùng chức năng Data.Sort để sắp xếp vật lý các đội bóng theo thứ tự hạng từ cao đến thấp (hay từ thấp đến cao). Thí dụ ta có bảng điểm của 5 đội bóng như sau: 1. Chọn vùng cell B2:C6 miêu tả các thông tin...
(Xem thêm)
Làm thế nào để khi gõ văn bản mà nó nhảy theo thứ tự tăng dần và kèm theo là nó sẽ thay đổi đuôi theo năm? (ví dụ VN1234-08 đến năm sau thì thành VN12

Cà Phê Sữa Chua

Để tự động đánh số tự động cho các cột của Exel bạn có thể làm cách thông thường là nhập 2 số hạng đầu,VD: 1,2 Sau đó kéo chọn 2 cột , đưa con trỏ đến góc phải, phía dưới của ô thứ 2 (sẽ thấy dấu + hiện ra), sau đó kéo xuống dưới thì nó sẽ tự động đánh số dựa vào quy luật của 2 số hạng...
(Xem thêm)