Sản phẩm nổi bật
Theo các bạn chi phí "nuôi" một em bếp từ đôi munchen tốn cỡ nào, vì thấy đại lý nào cũng quảng cáo là dùng tiết kiệm? Cùng thảo luận nào.
Vậy theo các bạn bếp từ đôi Munchen dùng được mấy năm thì sẽ hỏng 1 năm, 2 năm hay là một con số nào khác ??