Sản phẩm nổi bật
Bác nào biết, và cần đối tác sản xuất thì liên hệ với em theo số đt bên dưới Vấn đề mặt bằng đã có. Hoặc bán em dây chuyền sản xuất. Tên : Đặng Anh Tuyến Số đt: 09 88 99 1100