Sản phẩm nổi bật
Mình đi từ Đại Cồ Việt đến phố Đội Cấn thì nên bắt những tuyến xe bus nào? Mỗi lần xuống ở điểm nào để bắt xe bus tiếp theo? Lúc về thì sẽ đi những xe nào? Chỉ rõ cho mình với nhé vì mình không thông thuộc đường HN đâu. Cám ơn... (Xem thêm)

gold

Bạn ơi tớ biết mỗi tuyến 30 đi lên Kim Mã thôi [:(] Bạn xuống ở Kim Mã rồi bắt xe lên Bưởi xe bao nhiêu tớ không nhớ nữa [:(] chẹp tại dạo này hè chả đến trường nên quên hết rồi [:(].