Vấn đề tôi gặp phải là làm sao tô màu đường biên của phần giao nhau của hai hình . Ví dụ tô đường biên của phần giao nhau của hai đa giác . Hỏi mọi người có biết hàm nào trong C++ làm việc đó ko . Hay có biết thuật toán nào giải... (Xem thêm)

Nguyễn Anh Công check giá y/c

Phần này khó nhỉ, bạn hỏi trong diễn đàn lập trình nhé
Mình đang làm bài tập lớn về nén ảnh JPEG có một phần mình vẫn chưa tìm ra cách tính đó là từ ma trận 8x8 [IMG]http://farm3.anhso.net/upload/20111224/14/o/anhso-141505_Anh1.jpg[/IMG] qua phép biến đổi DCT ... (Xem thêm)

Bất Lưu Danh

Đơn giản mà! Bạn cứ vào google search rồi làm theo hướng dẫn là được rồi! Liên lạc sau nha!