Sản phẩm nổi bật
Ngày 15 tháng 2 năm 2013, trên internet, tôi được biết có quả “thần kỳ” khi nếm thử quả này sau đó ăn bất kỳ thứ gì cũng biến thành vị ngọt lịm như sau : http://dantri.com.vn/su-kien/ky-la-qua-than-an-xong-an-... (Xem thêm)