Quyển sách “Con lừa Thánh Anton Padua quỳ lạy Mình Thánh” do Cộng đoàn Thiên Chúa giáo ấn hành có kể về một con lừa dù đã nhịn đói 03 ngày nhưng khi cần nó phải để cho thấy quyền năng Thánh Thần tỏ tường... (Xem thêm)