Sản phẩm nổi bật

see022

Từ khi thành lập đến nay Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã mấy lần đổi tên? Bạn hãy cho biết ý nghĩa của việc đổi tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ? 1. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương Tháng 5/1935, Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập và sau đó giành được đa số phiếu trong...
(Xem thêm)