rfgrfgfdg

Đi tắm thì được mặc áo, chơi mấy trò trượt ống mà không có phao thì nó bắt cởi áo ra đó :), do sợ áo vướng kẹt trong lòng ống, người sau trượt tới đạp trúng.