Quần áo bị dính cặn bột giặt chắc hẳn đã khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và phải mất công giặt lại bằng tay để loại bỏ chúng. Việc bị đống cặn bột giặt có thể là do bột giặt bạn đang dùng không phù hợp với vải, cho quá nhiều bột giặt,... (Xem thêm)