Tháng 11 năm 2009, Công ty Cổ phần ETECH VIỆT NAM chính thức khai trương Diễn đàn hoạt động từ thiện mang tên: www.hoatdongtuthien.org Công ty Cổ phần ETECH Việt Nam chuyên hoạt động về Lĩnh vực Xử lý Môi trường; Y tế;... (Xem thêm)