Từ đó hãy cho biết khi sáng tác văn chương người chú trọng yếu tố nào nhất?

Mít đặc

Bạn tham khảo cái này nhé Đề bài Quan điểm sáng tác văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh Bài làm Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không nhận mình là nhà thơ, nhà văn mà chỉ là người bạn của văn nghệ, người yêu văn nghệ. Những rồi chính hoàn cảnh thôi thúc, nhiệm vụ cách...
(Xem thêm)
em định thi khối D ngành Công An có ai cho hỏi tất cả các ngành Công An phía Bắc đều lấy khối A,B,D ak?
cho mình hỏi để tất cả các điểm trên thế giới đều có chung một ngày 1/5 thì lúc đó ở nước ta là mấy giờ ? Hãy giải thích cách tính.

Đỗ Xuân Trường

Thế giới được chia thành 24 múi giờ bạn ạ, Việt Nam ở múi giờ +7 có nghĩa là nếu ở Anh đang là 0 giờ thì ở VN đang là 7 giờ sáng bạn nhé