Sản phẩm nổi bật
Thưa các bác : Tất cả các màn hình kể cả máy chiếu đều có thể bị nhiễm từ ạ ? hay chỉ có CRT ? Cách chống nhiễm từ và chữa bệnh cho màn hình khi bị nhiễm từ ? Khoảng cách an toàn để tránh nhiễm từ là bao nhiêu, tính toán ra... (Xem thêm)

L2 love

Chỉ có màn CRT bị nhiễm từ thôi, thật ra trong phần lớn số màn mình đều có trang bị 1 mạch khử từ, đại loại là 1 cuộn dây chạy vòng quanh đèn hình, nối tiếp với nguồn AC qua 1 điện trở nhiệt, tính năng của chú điện trở này là giá trị nhỏ nhưng khi nóng lên thì giá trị rất lớn, lúc vừa ...
(Xem thêm)