Tại sao tất cả các tập tin microsof Word trong máy của tôi tự bị đặt pasword và không thể mở ra được? máy tính của tôi không có ai xài ngoài tôi và tôi cũng không hề đặt pasword

thuy linh

Máy bạn đã bị nhiễm 1 loại virus chuyên mã hóa file trong máy tính. Bạn nên dùng những phần mềm antivirus mạnh (Kaspersky, BitDefender) để quét toàn bộ máy tính. Chúc thành công