Sản phẩm nổi bật
Tôi có 2 email sử dụng Outlook Express cài trên cùng một máy, khi check Outlook Express thì tất cả các email đều hiển thị. Tôi chỉ muốn hộp thư của ai thì người ấy xem, không xem được hộp thư của người kia. Mong các anh chị chỉ... (Xem thêm)

munday

Bạn có thể sử dụng chức năng identities của Outlook. Các bước tạo Identities cho Account: - Chọn menu File/Identities/Add New Identities. - Nhập tên và đánh dấu vào ô Require a password để đặt mật khẩu truy nhập vào Account của mình. - Chọn Yes khi Outlook hỏi có muốn chuyển...
(Xem thêm)
Tôi chỉ muốn hộp thư của ai thì người ấy xem, không xem được hộp thư của người kia. Mong các anh chị chỉ cách giải quyết.

thuy linh

Bạn có thể sử dụng chức năng identities của Outlook. Các bước tạo Identities cho Account: - Chọn menu File/Identities/Add New Identities. - Nhập tên và đánh dấu vào ô Require a password để đặt mật khẩu truy nhập vào Account của mình. - Chọn Yes khi Outlook hỏi có muốn chuyển...
(Xem thêm)
máy tính tôi mấy hôm trước vẫn vào được các hòm thư (gmail, yahoo,..) nhưng từ hôm qua đến nay không vào được. Khi vào google tab gmail báo lỗi như sau trên thanh Adress: https://mail.google.com/mail/?tab=wm lại có khoa +... (Xem thêm)

Phạm Công Quyết

Quả thật mấy hôm mà không ai trả lời giúp, hay không trả lời được. Chính tôi đã tìm ra câu trả lời: Tất các các trang đó nghi là có Virut, vì thời gian không khớp với hiện tại, ít nhất là năm. do thời gian: ngày giờ của máy không trùng khớp với thời gian hiện tại, là do Pin...
(Xem thêm)

Trần Thu Hà

Nếu muốn chuyển hết thư từ Yahoo Mail sang Gmail, bạn có thể thực hiện chỉ với một vài thao tác đơn giản dưới đây. Bước 1: Trước tiên, bạn cần có công cụ YPOPs! tải tại http://tinyurl.com/5ndhnf. Cài đặt chương trình YPOPs! rồi mở nó lên bằng cách nhấp chuột phải lên biểu...
(Xem thêm)