mrcool

Không nhất thiết. WTO chia tất cả các ngành dịch vụ của nền kinh tế thành 12 ngành hay 155 phân ngành. Việc bao nhiêu phân ngành trong số này có cam kết là tuỳ vào khả năng của nước sở tại và kết quả đàm phán giữa nước đó với các nước thành viên khác của WTO.

meongo

DSU áp dụng để giải quyết tất cả tranh chấp liên quan đến Hiệp định thành lập WTO, các hiệp định về thương mại hàng hoá (GATT và các hiệp định liên quan), Hiệp định GATS, Hiệp định TRIPS, các hiệp định thương mại nhiều bên và ngay cả chính DSU.
"Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có giá trị một chút, tôi đều đã thu nhận được bằng cách tự học”. - Ý kiến của anh chi?

Hoang Thi Tuyen

Hướng dẫn làm bài: I/Mở bài: Nêu được vấn đề cần nghị luận... II/Thân bài: 1/ Giai thích câu nói của Đácuyn : chân lý về sự tự học giúp người ta làm những điều có ý nghĩa. Tự học là thực chất của sự học, tích cực chủ động đế với kiến thức, là tìm kiếm tri thức ngoài sách vở...
(Xem thêm)
Tất cả những gì bạn nên biết về Nokia 5G
Công nghệ 5G đang dần đi đến chặng nước rút. Các hãng sản xuất dự định sẽ trình làng các thiết bị 5G vào năm sau. Tuy nhiên, bạn đã kịp thời trang bị cho mình những thông tin cần thiết về 5G chưa? 5G là đầu tư phải dựa... (Xem thêm)
Mọt doanh nghiep A la mot nha đoc quyen san xuat san pham X. Ham chi phi nhu sau: TC = 120-5Q+Q2 Gia su co 125 nguoi mua. Tat ca co chung 1 ham cầu: P=55 - 250Q. a, Xac dinh P&Q de toi da hoa loi nhuan?thang du tieu... (Xem thêm)