Sản phẩm nổi bật
CEO Mai Nguyên đã tham gia chơi theo thách thức https://www.youtube.com/watch?v=g-kOt0d9aSE

rfgrfgfdg

Trò này phải do những người có tiếng tăm thực hiện mới có tác dụng. Vì khi người nổi tiếng làm những trò lạ thì sẽ gây được sự chú ý của số đông dân chúng và quỹ từ thiện họ muốn gây cũng được chú ý theo. Việc này có lợi ích lớn hơn cả việc họ xách vài ngàn $ bỏ vào quỹ, tuy nhiên ...
(Xem thêm)