Sản phẩm nổi bật
toi co bo dan panasonic 4 thot roi, khi tat cac chuc nang khac de bat chuc nang CD va bam play thi man hien thi vay chay nhung khong keu. khi bat tune de nghe dai va cung bat play de nghe dia thi ca dia va dai cung keu.mong cac... (Xem thêm)

c_con_zip

Bạn đã thử đĩa khác chưa. Cũng có thể tại đĩa của bạn xước quá hoặc lâu ngày không đọc nên bị thế cũng nên. Cũng có một số CD khi đưa vào máy bạn phải chờ một thời gian cho nó nhận. Chứ tác động ngay đôi lúc lại làm treo máy luôn... Nếu từ trước tới nay, việc đọc CD vẫn không thực hiện...
(Xem thêm)