Sản phẩm nổi bật
toi dang o sai gon.dang xu dung may quay phim hieu sony/nay may bi hu man hinh/tat ca deu hoat dong tot khi khong su dung man hinh.xin vui long cho biet sua chua man hinh o dau va gia la bao nhieu/xin chan thanh cam on

Phan Hung Son

Bạn có thể mang máy đến Trung tâm bảo hành của Sony đê kiểm tra, sau khi kiểm tra nhân viên sẽ bó phí cho bạn, nếu như phí sửa chữa <800 thì nhân viên sẽ sữa chữa luôn cho bạn >800 thì sẽ báo phí cho bạn hay bạn cũng có thể yêu cầu nhân viên báo phí cho bạn sau khi kiểm tra. Liên hệ...
(Xem thêm)