Chỉ mình cách sử dụng tai nghe bluetooth với. Được cho mà không biết sử dụng như thế nào.

Vu Thao

Không phải cứ bật tai nghe rồi kết nối với điện thoại là xong à. Mình chỉ nghĩ đơn giản thế thôi,