DT CO BLU TOT THI CO TAI NGHE BLU TÔT KO VA LAM SAO BIT DC LA CO NGHE DC BUNTOTO KO?

nguoidanduong

Điện thoại có Bluetooth kô hẳn là nghe được tai nghe Bluetooth mặc dù hổ trợ cả phiên bản A2DP . Muốn biết ĐT nghe được tai nghe Bluetooth hay kô thì bạn hãy bật Bluetooth điện thoại và cho nó tìm phụ kiện ( cũng giống như tìm Bluetooth của ĐT khác để bắn file ) . Nếu nó tìm ra thì có thể...
(Xem thêm)