[b]Sữa bột chưa mở nhưng nắp nhôm phồng to. Sữa tươi lợn cợn, có vị chua. Người dùng sợ nhưng nhà SX bình chân như vại với cái lý muôn thuở: lỗi vận chuyển, báo quản...[/b] Sữa Cô gái Hà Lan bị ’tố’ gây sưng mặt, khó thở / Rùng... (Xem thêm)

tun cua di

Thanks thông tin này của bạn.