Tôi hiện đang sinh sống tai thái bình muốn mở một đai lý sơn,vây tôi muốn làm thủ tục với các nhà máy ntn và ở đâu

Trần Thị Hoài Thương

mình thấy đại lý sơn tì mình ký hợp đồng cam kết số lượng và chiết khẩu % thôi mà