" Vườn sinh thái Hương tràm" Với không gian tự nhiên và đồ ăn ngon bổ rẻ.

Ngỡ Như Giấc Mơ

Nhà hàng này có phải nằm ở Khu E đập đồng Quan, Quang Tiến sóc sơn khồng bạn? Mình đã đên đó rồi đẹp thật và đồ ăn ngon lắm mọi người truy cập trang web mà xem:http://vuonsinhthaihuongtram.vn